Ortaklarımız

Partner Kuruluşlar

APICS Supply Chain Council

‘Integrated Supply Chain’, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan APICS Supply Chain Council (APICS SCC) ile işbirliği içinde çalışmaktadır. APICS SCC, kullandığı metodoloji, tespit (diagnostic) ve kıyaslama (benchmarking) araçları ile binden fazla kurumun tedarik zinciri süreçlerinde dramatik ve hızlı iyileştirmeler yapmasını sağlamıştır.  APICS SCC, tedarik zinciri aktivitelerinin değerlendirmek ve performanslarını ölçmek için kullanılan dünyanın en çok kabul gören modelini geliştirmiştir. Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli (SCOR®), kurumların tedarik zinciri ve buna bağlı operasyonlarının performansını tespit etmelerini ve şirket içinde veya diğer şirketlerle karşılaştırmalarını sağlar. APICS SCC sürekli olarak araçlarını geliştirmekte ve üyelerini kurumların bu araçlardan nasıl faydalandıkları konusunda eğitmektedir.  APICS SCC üyeleri, bu araçları kullanarak tedarik zincirini iyileştirirken karşılaştıkları ilk zorlu adım olan hangi süreçleri öncelikle ve ne kadar iyileştirmeleri gerektiğini belirleme aşamasını hızla geçerler.

Üyeler, APICS SCC’nin referans modellerini şu konularda bir rehber kullanırlar: Şirket içi tedarik zincircilerini konsolide etme (dublikasyonların ortadan kaldırılmasıyla önemli maliyet azaltmaları sağlar); iş birimleri arasında standart süreçler ve ortak bilgi sistemleri oluşturma (büyük maliyet azaltmaları, döngü-süresi ve kalite iyileştirmeleri sağlar); müşterilerin kendi performanslarını, APICS SCC üyelerinin ise tedarikçilerinin performansını ölçebilecekleri ortak bir skorkart yaratma (organizasyon çapında ciddi süreç iyileştirmeleri sağlar).

Üyelerin referans modellerinden maksimumda faydalanmaları için APICS SCC’nin sunduğu diğer hizmetler şöyledir: Şirketlerin kendi performanslarını sektörlerindeki diğer şirketlerle karşılaştırmalarına imkan veren bir kıyaslama veri tabanı, yöneticilerin referans modellerini en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak üzere eğitim programları; tedarik zinciri yöneticileri ile tepe yöneticilerinin, üyelerin tedarik zincirlerini ve genel finansal performanslarını dramatik olarak iyileştirmek üzere APICS SCC servislerinden nasıl faydalandığını öğrenebilecekleri konferanslar. 

ELUPEGELUPEG

ELUPEG (Avrupa Lojistik Kullanıcı, Sağlayıcı ve Destekleyicileri Grubu) sorunları işbirliği çerçevesinde çözmek amacıyla 2003 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen Avrupa çapında bir organizasyondur. Yatay işbirliğini desteklemeyi, kolaylaştırmayı ve ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz işbirliğine ilgi gösteren kıdemli insanların karşılıklı olarak fayda sağlayan sürdürülebilir tedarik zinciri projeleri başlatmak ve geliştirmek üzere ‘güvenilen’ ve nötr bir ortamda buluşabilecekleri bir forum alanı oluşturmak. Tedarik zincirinin tüm paydaşlarının, daha kolay ve etkin çalışmak için fırsatları bulmak ve değerlendirmek yoluyla, bugüne kadar hayal ettiklerinden daha fazla kolektif, ticari, ekonomik ve sosyal fayda üretmelerini amaçlıyoruz.

ELUPEG Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yılda 3 grup toplantısı ve aralarda belirli özel konularda küçük toplantılar gerçekleştirir. Bu toplantılara ev sahipliği yapan şirketler arasında Ford, Metro, General Mills, LKW Walter, Coca Cola, Kimberly Clark ve buna benzer pek çok şirket bulunuyor. Bu toplantıların önemli bölümlerinden biri de aktif interaktif grup tartışmalarının gerçekleştiği İşbirliği Çalışma Grupları’dır.

Solvay, DHL, Eddie Stobart, Freightex, CEVA Logistics, Wincanton ve başka pek çok şirketi de içeren kurumsal üyelerimizle birlikte 600 civarında üyeye sahibiz.

ELUPEG ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 

www.elupeg.com

TEDARTEDAR

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR), T.C Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunma amacı ile, 7 firma tarafından (Siemens A.Ş., Koç Zer, Finansbank A.Ş., Borusan Holding A.Ş., Bosch Türkiye, Bosch ve Siemens Ev Aletleri ve PMMS), Aralık 2013’te kurulmuştur.

Tedarik zinciri yönetimi prensiplerini ülkemizde oluşturarak, bu fonksiyonunun gelişmesine ve daha üst seviyelere taşınmasına katkı sağlanması, ayrıca, tedarik zinciri profesyonellerinin bir araya gelmesine imkan sağlayarak, görüş alışverişinde bulunabilmelerine, iyi uygulamaları paylaşabilmelerine imkan yaratılması hedeflenmektedir.

Tedar’ın vizyonu; ülkemizde, alanında tüm paydaşlarına dünya standartlarında katma değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının beklentilerine uygun olarak, ilgili paydaşlarımızla birlikte, etik değerlerimize bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine katma değer yaratmak misyonu ile kurulmuştur.

Temel çalışma alanları;
 

 • Tedarik zinciri yönetimi prensiplerini ülkemizde oluşturmak ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili meslek ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Profesyonelleri bir araya getirip görüş alışverişinde bulunmalarını ve iyi uygulamaları paylaşmalarına katkı sağlamak,
 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik prensibinin benimsenmesini sağlamak,
 • edarik zinciri yönetimindeki stratejik konular hakkında çalışmalar yürütmek,
 • Tedarik zincirini ilgilendiren konularda araştırmalar gerçekleştirerek geleceğe ışık tutmak,
 • Tedarik zinciri yönetim uygulamalarındaki ihtiyaçlar, iş dünyasının beklentileri konusunda aktif çalışmalar yürütmek,
 • Tedarik zinciri yönetimi konularında üniversiteler ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek ve kongreler düzenlemek,
 • Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasına yönelik imkânlar ortaya koyarak, Türkiye’de tedarik zinciri yönetimi geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır.

www.tedar.org.tr/

Araştırma Ortağı

Supply Chain Insights

Supply Chain Insights

Supply Chain Insights, tedarik zinciri liderleri için bağımsız, işlemeye uygun ve objektif önerilerde bulunmaya odaklanmıştır. Araştırmalarda bulunmak üzere kurulmuş firmalar, en yeni tedarik zinciri trendlerini ve teknolojilerini öğrenmek ve önem arzeden ölçümleri yapabilmek için bizimle irtibata geçebilirler. Bizler geçmiş tecrübelerimiz ışığında bu işe başlayan sekiz kişilik küçük bir grubuz. Objektif kalma ve Açık İçerik Araştırması yoluyla derinlik kazandırma hususlarında ısrarcı; iş yapması rahat ve dışa dönük insanlarız.

Tedarik zinciri çevrelerine şu faaliyetlerimiz ile hizmet vermekteyiz:

 • 6000 Tedarik Zinciri Profesyoneline Aylık Bülten gönderimi
 • İnternet Üzerinden Aylık Ücretsiz Seminerleri
 • Haftalık İnternet Yayınları
 • 6000'in üzerinde Tedarik Zinciri Liderinin yer aldığı Açık Topluluk
 • Açık Araştırma:  2012'den bu yana 35 Rapor Yayını
 • Yıllık Etkinlik:  Tedarik Zinciri İç Yüzü Küresel Toplantısı
 • Özel Ağlar:  Şaman Çemberi ve CIO (Bilişim Daire Başkanı) Köşesi

www.supplychaininsights.com/

İşletme Simulasyonu Ortağı

The Fresh ConnectionThe Fresh Connection

The Fresh Connection, yetkinliklerin test edilebilmesine ve etkin ekipler oluşturulmasına yönelik gerçekçi ve rekabetçi bir ortam sağlayan zenginleştirici ve eğitici bir deneyimdir. The Fresh Connection sizin teorik bilgi ve öngörünüzü geliştirmek üzere hazırlanmış mükemmel bir teşvik unsuru olup, paydaşların iyileştirme faaliyetleri ile ilgilenmeleri bakımından da güçlü bir seçenektir.

The Fresh Connection ile yapılan öğrenme faaliyeti; istenilen öğrenme sonuçlarının, simülasyona ek olarak kullanılan öğrenme modüllerinin ihtiyaca göre düzenlenmesi ile karşılanması amacıyla yapılandırılabilir. Bazı klasik öğrenme başlıkları şöyledir: Yapılandırılmış Karar Verme Süreçleri, örneğin Satış ve Operasyon Planlama, Talep Yönetimi, Tedarikçi Seçimi ve İlişkiler Yönetimi, Tedarik Zinciri Stratejisi ve Uyumlaştırma ve Bütünleşik karar verme faaliyetleri.

The Fresh Connection, katılımcıların stratejik ve taktiksel kararlar ile kurgusal şirketi (The Fresh Connection) mali çöküşten kurtararak devam ettirmelerini gerekli kılmaktadır.

The Fresh Connection; Operasyon, Satın Alma, Satış ve Tedarik Zinciri faaliyetlerinin işlevsel rollerini temsil eden dört farklı ekibe katılım sağlayarak yapılandırılmış karar verme süreçlerine - örn. Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) - yönelik ihtiyaçları ortaya koyan, işbirliği ve ortaklığı teşvik ederek fonksiyonel silo yaklaşımını yıkan, faaliyetlerin içerisine etkin stratejiler yerleştiren, yapılan işbirliğinin ölçülebilmesini sağlayan, güncel iş konularını ve değiş-tokuş işlemlerini ele alan anlamlı bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır.

Eğitim, davranışsal değişim, ekip çalışması, işbirliği ve ortaklık - tüm bu değerler The Fresh Connection bünyesine yerleşmiş durumdadır.

Ekip oluşturma ve ortaklıktan başlayarak şirket stratejisi ve S&OP gibi yapılandırılmış iletişim süreçlerine odaklanmaya kadar öğrenme deneyiminin çeşitli aşamaları şunları içerir:

Açık rekabet: Ekip oluşturma ve Tedarik Zinciri’nin bir uçtan diğer uca işlevler arası bilincini geliştirmek için idealdir.

Şirket içi atölyeler: Yarım günden birkaç aya kadar değişen bir süre içinde yapılandırılabilir ve simülasyonun kullanımını desteklemek üzere öğrenme müdahaleleri içerir. Farklı görevlerden Orta veya Üst düzey Müdürlerin yer aldığı bazı kilit öğrenme faaliyetleri şunlardır: eylem stratejisi, yapılandırılmış iletişim, işbirliği ihtiyacı, talep yönetimi, ürün rasyonalizasyonu ve değiş-tokuşlar.

Devam eden şirket içi öğrenme programlarına entegrasyon: Dünya çapındaki lider kuruluş, The Fresh Connection’ın değerini yönetim işi ile ilgilenmek, temel yetkinlikler öğretmek, ortaklık oluşturmak, işbirliği geliştirmek, değişim yaratmak ve kuruluş vasıtasıyla paylaşılan bir vizyon ve uyumlaştırma ile şirket karlılığını yükseltmeye yarayan bir araç olarak tespit etmiştir.

www.thefreshconnection.biz

Medya Ortakları

SupplyChainBrain

Dünyanın en kapsamlı tedarik zinciri yönetimi bilgi teknolojileri kaynağı olan SupplyChain Brain’e, yüzbinlerce üst seviye sektör yöneticisi tarafından sürekli gelişen multi-media kanalları aracılığıyla yıl boyunca erişilmektedir.

Tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine yer vermenin yanı sıra SupplyChainBrain yeni ortaya çıkan trendleri, teknolojileri, en iyi uygulamaları ve en yenilikçi çözümleri tespit eder, gelişimlerini ve olgunlaşmalarını takip ederek yazmaya ve raporlamaya devam eder.

www.supplychainbrain.com

Supply Chain Movement

Farkı biz yaratırız; Supply Chain Movement sıradan bir siteden çok daha fazlasıdır. Avrupa’nin Tedarik Zinciri bilgi birikimini dünyaya yayarız. Küresel tedarik zinciri topluluğunu hedefleyen Supply Chain Movement en son pazar ve şirket gelişmeleri, sektör etkinlikleri, bloglar ve diğer tedarik zinciri aktiviteleri konusunda bilgilendirir.

Web sitesi dünya çapındaki uzmanlara, mevcut ve gelecekteki konularla ilgili blog yazıları yazarak görüşlerini paylaştıkları bir platform sağlar.  Supply Chain Movement 18 binin üzerindeki üyesiyle Linkedin’deki en aktif tedarik zinciri gruplarından birine sahiptir.

Supply Chain Movement Quarterly Dergisi okurlarına, yani sizin hedef kitlenize, son haberleri dijital ya da baskı ortamında tercih ettikleri şekilde ulaştırır. Dijital dergi App Store’dan indirilerek iPad’de okunabilir. Dergi, ücretli abonelik, fuarlar, konferans ve seminerler kanalıyla dağıtılır. 

www.supplychainmovement.com

Bilgi alın:

Partner Kuruluşlar

Association Partners Logos

 

Araştırma Ortağı

 

İşletme Simulasyonu Ortağı

 

Medya Ortakları