Home page

Kavrama: Sektörde lider akademisyenler, analiz uzmanları ve tedarikçiler ile bir araya gelerek operasyonlarınızda verimliliğinizi en uygun düzeye getirecek, hizmet ağınızı geliştirecek ve karlılığınızı arttıracak en yeni tedarik zinciri süreç uygulamaları ve teknolojiler ile ilgili bilgi edinin.
Insight
Paylaşma: Türkiye’de tedarik zinciri sektöründe fikir ve deneyimlerinizi paylaşacağınız size eşdüzey kişilerle bağlantı ve işbirliği kurma imkanı elde edin.
Share
Kıyaslama: Sektör liderleri arasında kullanılan en iyi uygulamalar ve ölçümler hakkında bilgiler edinerek şirket performansınızı sektörünüzdeki diğer firmalarla kıyaslayın ve faaliyetlerinizde verimlilik kıstaslarınızı belirleyin.
Compare

Türkiye’deki ekonomik belirsizlik döneminde maliyetleri düşürürken Tedarik Zinciri kıvraklığını artırmak ve risk yönetimini iyileştirmek

Günümüzde teknoloji ve küreselleşmenin artan etkisi ile tedarik zincirleri her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen yakın bir zamana kadar, özelliklerine bakılmaksızın yalın bir tedarik zincirinin en etkin tedarik şekli olduğu düşünülüyordu. Küreselleşme sayesinde ortaya çıkan politikalar bir yandan işçilik ücretlerinden tasarruf edilmesini sağlarken diğer yandan şirketleri karşılayabilecek kadar esnek olmadıkları başka risklere açık hale getiriyor.

Politik, ekonomik ve güvenlikle ilgili riskler yanında doğal afetlerle tüm dünyada gittikçe daha fazla karşılaşıyoruz ve Türkiye de bunlardan risklerden muaf değil. Müşterilerin hız ve esneklik beklentileri her geçen gün artıyor. Fiyat baskısı ile kur dalgalanmaları ise artık günlük işimizin bir parçası haline geldi. Tedarik zinciri yöneticilerinden bugün etkin risk yönetimi yapmaları ve hızlı cevap veren tedarik zincirleri inşa etmeleri bekleniyor. Bu ise çok daha gelişmiş bir data kullanımı ve rafine iş süreçleri gerektiriyor. Şeylerin İnterneti, Endüstri 4.0 ve Blockchain gibi yeni teknolojilerin kullanımı tedarik zincirlerinde çeviklik ve yanıtverirliği artırmaya yardımcı olabilir

‘Çevik Tedarik Zinciri’, savunma becerileri sağlamasının ve maliyetleri düşürmesinin yanı sıra müşteri bazını daha iyi korumayı mümkün kılarak şirketlere stratejik bir avantaj sunabilir. Daha çevik hale gelmek, müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı ve buna ek olarak BT, online araçlar, maliyetler, raporlama yapıları ve insan kaynağı gelişimi konusunda önemli kararlar almayı gerektirir. Doğru durumlarda hem yalınlık hem de çeviklik uygun olabilir. Şirketlerin, sabit talebi karşılayabilecek ve de kısa dönemli değişimlere adapte olabilecek çift modlu (bimodal) bir tedarik zinciri stratejisine ihtiyacı vardır.

Dördüncü yılımızda, ISC Türkiye 2017’de, tüm bu konuları tartışacağız. Ayrıca katılımcılarımız şunları öğrenebilecek:

  • Çift modlu Tedarik Zinciri Stratejisi nasıl yaratılır?
  • Çevikliği artırmak için tedarik zinciri boyunca veri stratejisi nasıl yönetilir?
  • Çevik’ bir Tedarik Zincirinde maliyetler nasıl azaltılır?
  • Duyarlı bir Risk yönetimi stratejisi nasıl geliştirilir?
  • Tedarik zincirinizin çeviklik yolculuğunda dijitalizasyon bir yardımcı (ya da önleyici) olarak nasıl kullanılır?
  • Şeylerin İnterneti, Endüstri 4.0 ve Blockchain gibi yeni teknolojiler çevikliğin artırılmasına nasıl yardımcı olur

 

Bilgi alın:

Partner Kuruluşlar

Association Partners Logos

 

Araştırma Ortağı

 

İşletme Simulasyonu Ortağı

 

Medya Ortakları